Nhan sắc "thần tiên" của Châu Vĩ Đồng

01/06/2011
Sinh ngày 23/8/1982 tại Quý Châu, Trung Quốc, sở hữu nhan sắc 'hoa ghen thua thắm' nhưng Vĩ Đồng lại chọn con đường thể thao để lập nghiệp.


Chia sẻ bài viết ^^
Other post

All comments [ 1 ]


Nặc danh 16:56 9 tháng 7, 2011

đẹp wa bà con nên hiếp dâm nó

Your comments