Update ~ Những hình ảnh 'cực độc' ở Việt Nam

28/03/2013
Chuồn chuồn cắn sưng rốn rồi mà sao chưa biết bơi?

 Ống tre xả hơi 

 Bài kiểm tra "sáng tạo"

 Siêu nhân... đến đây!!!

 Quần mẹ mua, mất mẹ đánh

 Vẽ xong phải chú thích mới hiểu

 Tuổi thơ trên giỏ xe mẹ
 Tưởng gì...
 Ước mơ 6 múi trong tầm tay
 Răng bé mốt chưa?

 Thay mũ bảo hiểm luôn

Thiếu nữ và "ai phôn"
Chia sẻ bài viết ^^
Other post

All comments [ 0 ]


Your comments