Angela Phương Trinh xinh tươi tuổi 18

17/01/2014

Stylist: Đỗ Long
Photographer: Lê Thiện Viễn
Model: Angela Phương Trinh
Make-up: Phan Dũng
Costume: Nick Dragon
Chia sẻ bài viết ^^
Other post

All comments [ 0 ]


Your comments