Tăng Thanh Hà hóa mỹ nhân chốn cung đình

16/01/2014
IMG-1964-12-8401-1389775409.jpg
IMG-1964-13-2658-1389775409.jpg
IMG-1964-10-9832-1389775409.jpg
IMG-1964-11-5175-1389775409.jpg
IMG-1964-5-3998-1389775409.jpg
IMG-1964-8-1674-1389775409.jpg
IMG-1964-9-5548-1389775409.jpg
Makeup & Hair: Ghy
Chi Mai
Ảnh: Vũ Art
Trang điểm và làm tóc: Ghy.
Chia sẻ bài viết ^^
Other post

All comments [ 0 ]


Your comments