Kim Dung sexy với áo tắm mùa thu

19/09/2011

Cùng ngắm Kim Dung trong bộ ảnh áo tắm mùa thu:

Kim Dung sexy với áo tắm mùa thu
Kim Dung sexy với áo tắm mùa thu
Kim Dung sexy với áo tắm mùa thu
Kim Dung sexy với áo tắm mùa thu
Kim Dung sexy với áo tắm mùa thu
Kim Dung sexy với áo tắm mùa thu
Kim Dung sexy với áo tắm mùa thu
Kim Dung sexy với áo tắm mùa thu
Kim Dung sexy với áo tắm mùa thu
Kim Dung sexy với áo tắm mùa thu

Stylist : Văn Thành Công

Photo : Tạ Nguyên Phúc

Kim Chi

Chia sẻ bài viết ^^
Other post

All comments [ 0 ]


Your comments